Tájékoztató a devizaszámla megnyitásáról


Piros - Posted on 12 január 2023

 

Tisztelt Adózók!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában
történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is
megfizethetik.
Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben
vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség –
elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő
helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől
kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.
A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.
Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi
iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró
vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő
átutalással is teljesítheti.

Felsőlajos Önkormányzat részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Felsőlajos Község Önkormányzata
Számla száma: 10025004-00001112-02120017
Számla IBAN száma: HU17 1002 5004 0000 1112 0212 0017

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a
Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a
kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai
dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank
mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján
jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat helyi iparűzési adó számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat –
pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt
összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó
megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi
iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja.

Az ilyen jellegű utalást célszerű lesz néhány nappal korábban indítani.
Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes
adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban
teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt
forintösszeget.
 

Együttműködésüket köszönjük!

                                                                                               Tisztelettel:

                                                                                         dr. Balogh László sk.

                                                                                                     jegyző