Nevelési programunk


Helyi nevelési programunk választásában figyelembe vettük a helyi adottságokat, a fenntartó elvárásait a szülők igényeit, de legfőképpen a gyerekek érdekeit. Így esett választásunk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programra, amelyet a törvényi előírásoknak megfelelően 2010-ben átdolgoztunk.

Legfontosabb feladatunk a harmonikus, biztonságot sugárzó, derűs légkör, valamint a magas színvonalú nevelőmunka feltételeinek megteremtése. Törekednünk kell a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, különös tekintettel a genetikai adottságokra és az egyéni érési folyamatokra.

Úgy kapcsolódunk be a nevelésbe, hogy meghagyjuk a családi nevelés elsődlegességét. Célunk a 3-7 éves gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése  a tevékenységek által a tevékenységeken keresztül . A 3-7

gyermek alapvető mindennapjait átszövő tevékenysége a játék .A játék és a tanulás teljes mértékben  összekapcsolódik  az óvodáskorban. Minden pillanat alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül spontán, vagy irányított  módon tanuljon a kisgyermek. A gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli ezért komplex foglalkozásokon keresztül juttatjuk el hozzá ami számára a világból megismerhető.

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik,de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtóll.” /Carl William Buehner

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde honlapja