Sajtóközlemény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól


Anonymous - Posted on 27 március 2012

Sajtóközlemény

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény alapján a 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő - az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, azaz 1954. december 31-ét követően született - személyek ellátását 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként folyósítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság.

A nyugdíjfolyósító szerv az érintett személyeket 2012. január 31-éig tájékoztatta arról, hogy a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságához 2012. március 31-éig postai úton vagy személyesen benyújtott nyilatkozatukban kérhetik a komplex minősítés elvégzését, továbbá arról is, hogy e jognyilatkozat elmulasztása esetén a rehabilitációs ellátás 2012. május 1. napjával megszüntetésre kerül.

A komplex minősítésre vonatkozó nyilatkozatot az érintettek postai úton megkapták, de a nyomtatvány letölthető és kitölthető formátumban megtalálható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján / htp www.onyf.hu /.

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy az érintettek legyenek figyelemmel a határidőre, és amennyiben eddig nem nyilatkoztak, úgy azt a biztosított határidőig tegyék meg.

 

                                                      Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal