Kötelező az Agrárkamarai regisztráció szeptember 30-ig


Anonymous - Posted on 05 szeptember 2012

kamara_logoA BÁCS-KISKUN MEGYEI AGRÁRKAMARA HÍREI

 

KÖTELEZŐ AZ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ

SZEPTEMBER 30-IG

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályos törvény, kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára.

A tagnyilvántartás összeállítása érdekében a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek szeptember 30.-ig kötelesek:

  • bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és
  • 5.000,- Ft összegű kamarai regisztrációs díjat befizetni.

                     

I. A regisztrációra kötelezettek köre

Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény alapján az agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz:

  • természetes személyként, vagy
  • gazdálkodó szervezetként agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytat.

 

A hazai agrártermelői és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplőjének - a gazdasági társaságoktól az őstermelőkig – regisztrálnia kell.

Részletesen tartalmazza a törvény 2. és 5. §-a ill. az agrárgazdaságinak minősülő tevékenységek listája elérhető: http://www.agrarkamara.hu/LinkClick.aspx?fileticket=KD2f-7JrAfI%3d&tabid=528

 

II. A bejelentkezés módja

A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történhet a www.agrarkamara.hu, és a www.bacsmagrarkamara.hu weboldalakon, melynek határideje 2012. szeptember 30.

A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadói a megyénkben 13 területi irodában, Falugazdászok, a könyvelést végzők.

A regisztrációhoz feltétlenül szükséges:

  • MVH regisztrációs szám,
  • Őstermelői igazolvány száma, vállalkozói igazolvány száma, gazdasági társaság nyilvántartási száma

Az online regisztráció során a fő tevékenységet meg kell jelölni, a későbbiek során az osztályokba sorolás alapjait ez teremti meg.

 

III. A regisztráció hitelesítése

A kitöltés végén ellenőriznie és véglegesítenie kell a bevitt adatait!

 A „Véglegesítés” gomb megnyomása után már nincs lehetősége a további módosításra, a rendszer elkészíti, és a képernyőn megjeleníti az Ön egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztrált adatok visszaigazolását.

 

Nagyon fontos: regisztráció akkor érvényes, ha aláírva az alábbi címre visszaküldik, egy példányban a Magyar Agrárkamara, 1519 Budapest 112, PF: 285. (legkésőbb 2012. szeptember 30-ig).

 

Ennek hiányában regisztrációja érvénytelen!

 
   

 

 

Kérdéseivel a regisztrációs ügyfélszolgálathoz a 80/911-078-as zöld telefonszámon:

hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.30 óra között forduljon, vagy  írásban a regisztracio@agrarkamara.hu e-mail címen.