Eb-összeírás 2012


Anonymous - Posted on 02 október 2012

 

TÁJÉKOZTATÁS EB-ÖSSZEÍRÁSRÓL

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény a 42/B.§ (1) bekezdés alapján a tartás helye szerinti illetékes önkormányzat ebrendészeti   feladatainak  elvégzése  érdekében,  illetve  a  veszettség  elleni  oltás járványvédelmi  vonatkozásaira  való  tekintettel  háromévente legalább  egy alkalommal eb-összeírást  végez, amelyről elektronikus nyilvántartást vezet.

Ezen törvény kötelezettségének eleget téve, kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásban lévő ebről/ebekről a mellékelt adatlapot az abban foglalt tartalommal kitölteni szíveskedjenek, és Felsőlajos Község Önkormányzatához 2012. október 12.-ig - Faluház Felsőlajos Iskola u. 12. – visszajuttatni szíveskedjenek.

Az adatlapot ebenként szükséges kitölteni, aki több eb tulajdonosa az, az adatlapot az Önkormányzatnál szerezheti be, vagy a Felsőlajos honlapjáról  - www.felsolajos.hu – töltheti le. Az adatlapot nemleges esetben is vissza kell küldeni név és cím feltüntetésével.

Az adatlap kitöltésével kapcsolatos felvilágosítást a (76) 356-949 telefonszámon kérhet.

 A jelzett határidőt követően munkatársaink 2012.10.15-2012.10.31. között ellenőrzést és eb-összeírás végeznek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a 42/B.§(5) bekezdés alapján az eb tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsájtani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt von maga után.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Áv. törvény 42/C. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a 4 hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be. Felsőlajos Község Önkormányzata
nem tervezi ezen hozzájárulás bevezetését.

Kérjük szíves együttműködésüket!

Felsőlajos, 2012. október 1. 

 

                                                                                                                                                                                      Kutasiné Nagy Katalin sk.                                                                                                                              jegyző                 

CsatolmányMéret
eb_adatlap_1.pdf17.59 kB