Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalának tájékoztatója


Anonymous - Posted on 04 június 2012

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatalának tájékoztatója

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala valamint körzeti földhivatalai 2012. május hónap végén kezdik meg.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója – választása szerint – köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés fogytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld termőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyanakkor környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár. Évek óta visszatérő probléma – főképp a gyengébb talajadottságú homokhátsági területeken – hogy a művelési kötelezettség elmulasztásának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, parlagfüves területek, amelyek a lakosság széles körében allergiás megbetegedéseket okoznak. A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi okokból is elengedhetetlen.

A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely az ingatlan-nyilvántartásban illetve a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági engedély nélkül termőföldön megvalósult beruházások.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala arra kéri a termőföld tulajdonosokat/használókat, vagyonkezelőket, bérlőket / hogy a törvényben előírt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű talaj és növényápolási munkák elmaradtak, a határszemle időpontjáig, azt pótolni szíveskedjenek.

Kecskemét, 2012. május 18.

 

                                                                      Dr. Horváth Áron

                                                                      hivatalvezető s.k.