2012. február 6.


Sanyi - Posted on 13 február 2012

CsatolmányMéret
1.Felsőlajos Község Településrendezési Terve módosításának előkészítése, településfejlesztési döntés (a 08/40 hrsz. ingatlan)27.08 kB
2.Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet – tervezettel kapcsolatos előzetes egye19.93 kB
3.Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak mértéke 2012. február 15- től 21.32 kB
4.A társulások által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés19.27 kB
5.Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés21.34 kB
6.Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 20.1 kB
7.Hozzájárulás pályázat benyújtásához a „Nevelési intézmények fejlesztése” című DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra20.94 kB
8.A 2011. január 01-től 2011. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2011. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása20.53 kB
9.Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 2011.II. félévi tevékenységekről19.5 kB
10.Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása19.82 kB
11.A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának elfogadásához előzetes egyetértés19.4 kB