2012. 03. 26.


Sanyi - Posted on 23 március 2012

CsatolmányMéret
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról3.94 MB
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő – testületének ….../2012. (......) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 84.77 kB
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2006. (IX.1536.97 kB
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2009. (XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 39.51 kB
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása 177.34 kB
Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása107.68 kB
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő további működtetéséhez települési önkormányzati hozzájárulás fizetése614.15 kB
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos előzetes egyetértés86.35 kB
BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme1.82 MB