2012. 02. 06.


Sanyi - Posted on 02 február 2012

CsatolmányMéret
1.Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről 200.17 kB
2.Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról162.58 kB
3.Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet – tervezettel kapcsolatos előzetes egye41.09 kB
4.A társulások által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés79.32 kB
5.Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés69.07 kB
6.Felsőlajos Község Településrendezési Terve módosításának előkészítése, településfejlesztési döntés1.05 MB
7.Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve784.45 kB
8.Hozzájárulás pályázat benyújtásához a „Nevelési intézmények fejlesztése” című DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra227.26 kB
9.A 2011.január 01-től 2011. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2011. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtása69.66 kB
10.Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 2011.II. félévi tevékenységekről142.45 kB
11.Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása111.7 kB
Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának elfogadásához előzetes egyetértés3.82 MB