Óvodai beiratás a 2012/2013 nevelési évre


admin - Posted on 08 március 2012

2012/04/11 07:00
2012/04/13 13:00
Europe/Budapest

 

 

Felhívás

Óvodai jelentkezésre

2012-2013-as nevelési évre

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 31/2012. (III.01.)sz. határozatával az óvodai beiratás időpontját az alábbiak szerint határozta meg.

Beiratkozás időpontja:

2012. április 11-13.

(Szerdától-péntekig)

7 órától – 13,30 óráig

Helye: Felsőlajosi Óvoda

Felsőlajos, Óvoda u. 2.

Értesítem a község lakosságát, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermekek abban az évben, amelyben az ötödik életévüket betöltik, a nevelési év kezdő napjától (2012. szeptember 1.) kötelesek óvodai nevelésben részt venni.

A közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 24.§. (1.) bekezdése szerint az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Óvodába írathatók azok a kisgyermekek, akik 3. életévüket 2012. december 31.-ig betöltik.

 

A beiratkozáshoz szükséges:

  • a szülő személyi igazolványa
  • a szülő és gyermeke lakóhelyét – illetve tartózkodási helyét – tartalmazó igazolványt,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek Taj kártyája
  • a gyermek egészségügyi kiskönyve
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumokat,
  • amennyiben gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozat.

A jelenleg óvodába járó gyermekeket is újra be kell íratni!

Az újonnan beíratott gyermekek felvételéről a szülők 2012. június 30-ig kapnak értesítést. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítést követő 15 napos határidőn belül a szülők felülbírálati kérelemmel fordulhatnak Lajosmizse Város Jegyzőjéhez.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztását az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szabálysértésnek minősíti.

Lajosmizse, 2012. március 02.

 

Basky András

Lajosmizse Város Polgármestere