Országgyűlési képviselők választása 2014

2014. március 20-tól választási ügyelet

CsatolmányMéret
Választási ügyelet432.18 kB

2014. február 14-től szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek és egyéb választási feladatok miatti ügyelet

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek és egyéb választási feladatok miatt a választás napjáig minden pénteken 12.30 - 16.00 óráig, továbbá a 3/2014. (I.20.) KIM rendelet szerinti, nem munkanapokra eső határidős feladatok végrehajtása érdekében a munkaszüneti és pihenő napokon is  08.00 - 16.00 óráig ügyeletet tartunk a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban. A Helyi Választási Iroda munkatársa a Városháza  emeletén, a titkárságon érhető el.

CsatolmányMéret
Ügyelet 2014. 02. 14-től Lajosmizse és Felsőlajos települések vonatkozásában246.58 kB

Felsőlajos Község Helyi Választási Bizottsága tagjai

CsatolmányMéret
Helyi Választási Bizottság tagjai22.66 kB

HVI hirdetmény

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE:

dr. Balogh László  jegyző

         A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK HELYETTESE

Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!

CsatolmányMéret
HVI hirdetmény652.46 kB

HVI közleménye a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, mely szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról, az alábbiakban tájékoztatom a választópolgárokat:

Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!

CsatolmányMéret
Szavazás helye, ideje, szavazókör közlemény801.02 kB

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos, a 16.00 óráig beérkező kérelmet (külképviseleti névjegyzékbe vétel, átjelentkezés, mozgóurna igénylése,) minden esetben a beérkezése napján kell elbírálni. A 16.00 órát követően, illetőleg a nem munkanapon berkező kérelmet a következő munkanapon kell elbírálni.

Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!

CsatolmányMéret
Általános tájékoztató átjelentkezéssel, külképviseleti névjegyzékkel, mozgourna igényléssel703.23 kB

Választási Információs Szolgálat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a választási irodák gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek”  az alábbiakról tájékoztatom Felsőlajos Község választópolgárait:

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban megszervezésre került a Választási Információs Szolgálat, melynek elérhetőségét itt közöljük.

Vezetője:

dr. Balogh László a Helyi Választási Iroda Vezetője

Telefon és faxszám: 76/457-575

Tagjai:  A HVI vezetője által a HVI tagok közül kijelölt személyek.

Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!

CsatolmányMéret
VISZ746.45 kB

Hirdetmény a helyi választási bizottság választott és delegált tagjairól

A helyi választási bizottság kiegészült a jelölő szervezetek által delegált tagokkal, melyről szóló hirdetményt a linkre kattintva megtekinthetik.

CsatolmányMéret
Hirdetmény Felsőlajos HVB tagjairól megbízottakkal együtt26.21 kB