Határozatok

Felsőlajos Képviselő testületi üléseinek határozatai

Képviselő testületi Határozatok 2011

2011. május 09.

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 09-i ülésének döntései

CsatolmányMéret
13/2011. (V. 09.) ÖH 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása20.95 kB
14/2011. (V. 09.) ÖH A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakkal kapcsolatos előzetes egyetértés20.2 kB
15/2011. (V. 09.) ÖH Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja19.12 kB
16/2011. (V. 09.) ÖH 2010. évi ellenőrzési jelentés18.95 kB
17/2011. (V. 09.) ÖH Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítása19.53 kB
18/2011. (V. 09.) ÖH Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése19.58 kB
19/2011. (V. 09.) ÖH Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról19.18 kB
20/2011. (V. 09.) ÖH Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye átfogó beszámolója a 2010. évi tevékenységéről19.6 kB
21/2011. (V. 09.) ÖH Hozzájárulás pályázat benyújtásához az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című KEOP-2011-4.9.0 azonosító számú pályázati kiírásra21.37 kB
22/2011. (V. 09.) ÖH A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői beosztására beérkezett pályázatokra vonatkozóan véleményezési jog gyakorlása 19.7 kB
23/2011. (V. 09.) ÖH A Fekete István Általános Iskola igazgatói, és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői beosztására beérkezett pályázatok véleményezésére létrehozott Bizottságba tag delegálása19.91 kB

Képviselő-testületi határozatok 2012.

2012. szeptember 24.

CsatolmányMéret
FIÁI további működése20.59 kB

2012. szeptember 10.

CsatolmányMéret
Közbiztonsági beszámoló19.1 kB
Dunavecse üzemeltetési jog átadása22.25 kB
I. félévi beszámoló19.25 kB
FIÁI alapító okirat19.51 kB

2012. február 6.

CsatolmányMéret
1.Felsőlajos Község Településrendezési Terve módosításának előkészítése, településfejlesztési döntés (a 08/40 hrsz. ingatlan)27.08 kB
2.Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2012. (…) önkormányzati rendelet – tervezettel kapcsolatos előzetes egye19.93 kB
3.Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendő intézményi térítési díjak mértéke 2012. február 15- től 21.32 kB
4.A társulások által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés19.27 kB
5.Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére irányuló közszolgáltatási szerződés21.34 kB
6.Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 20.1 kB
7.Hozzájárulás pályázat benyújtásához a „Nevelési intézmények fejlesztése” című DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra20.94 kB
8.A 2011. január 01-től 2011. december 31-ig tartó időszakban a Képviselő-testület által meghozott és 2011. december 31-ig lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása20.53 kB
9.Polgármesteri beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak munkaszervezetében végzett 2011.II. félévi tevékenységekről19.5 kB
10.Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása19.82 kB
11.A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának elfogadásához előzetes egyetértés19.4 kB

Képviselő-testületi határozatok 2013.

2013. október 14.

CsatolmányMéret
51.Tüzifa22.06 kB

2013. szeptember 26.

CsatolmányMéret
50.2013. Iskola intézményi tanácsba tag delegálása42.5 kB

2013. szeptember 12.

CsatolmányMéret
48.Társulási megáll.mód.20.34 kB
49.I. félévi beszámoló19.3 kB

2013. augusztus 01.

CsatolmányMéret
44.Forgalomirányító jelzőlámpa19.29 kB
45.Hulladék szerződés19.53 kB
46. Munkagépek vásárlása19.41 kB

2013. június 28.

CsatolmányMéret
Helyi Esélyegyenlőségi Program25.43 kB

2013. június 20.

CsatolmányMéret
Dohánypályázat19.89 kB
Társulási megállapodás módosítása20.3 kB
P+R parkoló21.02 kB

2013. június 7.

CsatolmányMéret
Gyermekek nyári napközbeni ellátása29.42 kB

2013. május 24.

CsatolmányMéret
Településrendezési terv556.54 kB
Egyszi beszámoló19.4 kB
Gyermekvédelmi beszámoló19.68 kB
Társulások21.3 kB
Hivatali beszámoló19.06 kB

2013. május 13.

CsatolmányMéret
27.BM pályázat hiánypótlás19.9 kB

2013. április 18.

CsatolmányMéret
17. KÖH megállapodás módosítása20.48 kB
18. KÖH SZMSZ25.61 kB

2013. március 21.

CsatolmányMéret
Szemgond előzetes egyetért20.26 kB
Szociálisan nem rászorultak21.26 kB
Gyer előzetes egyetértés19.83 kB

2013. február 26.

CsatolmányMéret
Szilárd hulladék közszolgáltató19.73 kB

2013. január 15.

CsatolmányMéret
Vagyonkezelési szerződés21.46 kB

Képviselő-testületi határozatok 2014.

2014. december 09. Közmeghallgatás

CsatolmányMéret
63/2014. Közmeghallgatás82.72 kB

2014. szeptember 15.

CsatolmányMéret
30/2014.101.41 kB

2014. augusztus 14.

CsatolmányMéret
27. HVB tagok19.56 kB
28. Bácsvíz adatszolgáltatás21.58 kB
29. Tűzoltóság beszámoló20.13 kB

2014. június 26.

CsatolmányMéret
24. Hivatali beszámoló19.08 kB
25. Aranyhomok alapszabály mód.19.03 kB
26. Homokhátság mód.20.82 kB

2014. május 29.

CsatolmányMéret
22. Filantrop19.46 kB
23. gyer beszámoló19.58 kB

2014. április 28.

CsatolmányMéret
16. Zárszámadás20.96 kB
17. nyári napközi23.49 kB
18. adósságkonszolidáció fejlesztési tám.20.79 kB
19. belső ellenőrzés18.86 kB

2014. április 22.

CsatolmányMéret
15.Kamerás pályázat20.13 kB

2014. február 27.

CsatolmányMéret
5. KÖH.alapító okirat mód.46.71 kB
6.Aranyhomok alapító ok.mód.19.2 kB
7.Adósságot keletkeztető.22.36 kB

2014. február 14.

CsatolmányMéret
3.Szociális rendelet felülvizsgálata19.52 kB
4.LEADER HACS csatlakozás19.88 kB

2014. január 30.

CsatolmányMéret
1.Vízi közmű vagyon21.13 kB
2.Szennyvíz társulási megáll.mód.19.75 kB

Képviselő-testületi határozatok 2015.

2015. december 14. Közmeghallgatás

CsatolmányMéret
58.2015. Tájékoztató a 2015. évről155.45 kB

2015.november 24.

CsatolmányMéret
52/2015. 84.34 kB
53/2015.83.83 kB

2015.november 27.

CsatolmányMéret
54/2015.105.77 kB

2015.október 22.

CsatolmányMéret
40/2015.20.46 kB
41/2015.25.51 kB

2015.szeptember 29.

CsatolmányMéret
30/2015.21.92 kB
31/2015.21.12 kB
32/2015.19.46 kB
33/2015.21.45 kB
34/2015.20.57 kB
35/2015.20.14 kB

2015. június 29. rendkívüli

CsatolmányMéret
23/2015.205.29 kB
24/2015.204.69 kB
25/2015.204.99 kB

2015. június 04. rendkívüli

CsatolmányMéret
21/2015.231.45 kB
22/2015.206.06 kB

2015. május 21.

CsatolmányMéret
14/2015.19.05 kB
15/2015.19.88 kB
16/2015.24.4 kB
17/2015.19.58 kB
18/2015.18.89 kB
19/2015.21.45 kB
20/2015.21.13 kB

2015. május 07.

CsatolmányMéret
13/2015.21.31 kB

2015. február 18.

CsatolmányMéret
1/2015. víziközmű vagyon megállapodás84.68 kB
2/2015. lejárt határidejű határozatok83.01 kB

Képviselő-testületi határozatok 2016.

2016. 09. 22.

CsatolmányMéret
34/2016.86.59 kB
35/2016.83.42 kB
36/2016.84.17 kB
37/2016. 107.35 kB
38/2016.83.84 kB

2016.05.19. együttes ülés

CsatolmányMéret
19/2016. 19.38 kB

2016.05.19. soros

CsatolmányMéret
20/2016. 20.37 kB
21/2016.25.54 kB
22/2016.21.82 kB
23/2016.19.13 kB
24/2016.20.18 kB
25/2016.20.18 kB
26/2016.19.17 kB

2016.06.30. rendkívüli ülés

CsatolmányMéret
28/2016. 20.91 kB
29/2016. 21.19 kB
30/2016. 28.23 kB

2016.08.16.

CsatolmányMéret
31.2016. adosságkonszolidáció .pdf106.52 kB

2016.09.12. rendkívüli

CsatolmányMéret
33/2016. 136.03 kB

2016.10.06. rendkívüli

CsatolmányMéret
39/2016.85.66 kB

2016.11.21.

CsatolmányMéret
46/2016.86.48 kB
47/2016.109.31 kB
48/2016. 106.29 kB
49/2016.82.81 kB
50/2016.112.9 kB
51/2016.82.3 kB
52/2016.82.04 kB
53/2016.83.38 kB
54/2016.105.29 kB

2016.12.01. rendkívüli ülés

CsatolmányMéret
56/2016.148.65 kB

2016.12.15.

CsatolmányMéret
58/2016.107.23 kB
59/2016.116.33 kB
60/2016.120.13 kB
61/2016.106.64 kB

Képviselő-testületi határozatok 2017.

2017.01.26.

CsatolmányMéret
1/2017.116 kB
2/2017.82.4 kB
3/2017.82.5 kB
4/2017.81.84 kB
5/2017.82.42 kB
6/2017.82.01 kB
7/2017.105.93 kB

2017.02.16.

CsatolmányMéret
8/2017.109.1 kB
9/2017.107.65 kB
10/2017. 85.14 kB
11/2017. 86.9 kB
12/2017.83.58 kB

2017.03.06. rendkívüli

CsatolmányMéret
13/2017.109.26 kB

2017.03.23. rendkívüli

CsatolmányMéret
14/2017.107.07 kB
15/2017.107.97 kB
16/2017.83.34 kB
17/2017.90.55 kB

2017.04.10.

CsatolmányMéret
18/2017. 105.31 kB
19/2017.85.68 kB
20/2017.83.55 kB
21/2017.81.08 kB

2017.04.27. rendkívüli

CsatolmányMéret
22/2017.105.46 kB
23/2017.125.03 kB

2017.04.28. rendkívüli

CsatolmányMéret
24/2017.136.03 kB

2017.05.30.

CsatolmányMéret
25/2017.83.66 kB
26/2017.125.16 kB
27/2017.123.29 kB
28/2017.82.24 kB
29/2017.105.47 kB
30/2017.83.26 kB
31/2017.102.94 kB
32/2017.103.02 kB
33/2017.82.63 kB
34/2017.81.44 kB
35/2017.82.61 kB
36/2017.130.36 kB
37/2017.103.45 kB

2017.05.30. együttes

CsatolmányMéret
40/2017. 82.58 kB

2017.06.12. rendkívüli

CsatolmányMéret
41.2017. Ladánybene-Fl szennyvízelvezetés társulás támogatása106.69 kB

2017.06.29. rendkívüli

CsatolmányMéret
42/2017. 88.51 kB
43/2017.106.09 kB
44/2017. 86.65 kB
45/2017. 94.78 kB
46/2017.183.08 kB
47/2017.105.12 kB

2017.08.10.

CsatolmányMéret
48/2017.109.07 kB
49/2017.108.57 kB
50/2017.108.25 kB

2017.09.18. rendkívüli

CsatolmányMéret
52/2017.106.61 kB
53/2017.83.62 kB
54/2017. 126.27 kB
55/2017. 109.98 kB
56/2017.161.6 kB

2017.10.26.

CsatolmányMéret
58/2017. 107.54 kB
59/2017.105.83 kB
60/2017.83.05 kB
61/2017.82.94 kB
62/2017.85.23 kB
63/2017.105.76 kB

2017.11.10. rendkívüli

CsatolmányMéret
64/2017.111.83 kB

2017.11.16. rendkívüli

CsatolmányMéret
65/2017.172.18 kB
66/2017.84.96 kB

2017.11.27.

CsatolmányMéret
67/2017. 106.67 kB
68/2017. 107.35 kB
69/2017. 119.16 kB
70/2017.81.95 kB
71/2017.82.15 kB
72/2017.81.71 kB
73/2017.81.97 kB
74/2017. 81.67 kB
75/2017. 83.45 kB
76/2017. 82.72 kB
77/2017. 81.74 kB

2017.12.18.

CsatolmányMéret
78/2017. 83.13 kB
79/2017. 108.71 kB
80/2017. 106.21 kB

Képviselő-testületi határozatok 2018.

2018.01.19.

CsatolmányMéret
2/2018.105.16 kB
3/2018. 85.23 kB

2018.02.05.

CsatolmányMéret
4/2018. 109 kB
5/2018. 106.2 kB
6/2018. 90.78 kB
7/2018.84.72 kB
8/2018.84.52 kB
9/2018.107.07 kB

2018.03.29.

CsatolmányMéret
10/2018.105.28 kB
11/2018.117.2 kB
12/2018.109.87 kB
13/2018.84.05 kB
14/2018.124.24 kB

2018.04.26.

CsatolmányMéret
15/2018.107.92 kB
16/2018.106.18 kB
17/2018.101.41 kB
18/2018.84.29 kB
19/2018.82.36 kB
20/2018.81.82 kB

2018.05.17.

CsatolmányMéret
21/2018.107.73 kB

2018.05.17. együttes ülés

CsatolmányMéret
22/2018.78.58 kB

2018.05.28.

CsatolmányMéret
23/2018.124.32 kB
24/2018.79.2 kB
25/2018.81.79 kB
26/2018.80.37 kB
27/2018.81.41 kB

2018.06.25.

CsatolmányMéret
28/2018. 79.7 kB

2018.08.14.

CsatolmányMéret
29/2018.104.42 kB
30/2018.103.36 kB
31/2018.103.94 kB
32/2018.100.96 kB

2018.09.27.

CsatolmányMéret
33/2018. 108.19 kB
34/2018.80.51 kB
35/2018. 80.5 kB
36/2018.155.12 kB

2018.10.26.

CsatolmányMéret
43/2018. 104.33 kB

2018.11.27.

CsatolmányMéret
44/2018.127.86 kB
45/2018.118.18 kB
46/2018.105.56 kB
47/2018.79.57 kB
48/2018.79.57 kB
50/2018. 79.42 kB

Képviselő-testületi határozatok 2019.

2019.01.17.

CsatolmányMéret
1/2019.99.97 kB
2/2019.104.15 kB

2019.01.29.

CsatolmányMéret
3/2019.80.32 kB
4/2019.105.16 kB
5/2019.100.44 kB

2019.02.13.

CsatolmányMéret
6/2019.104.78 kB
7/2019.82.62 kB
8/2019.81.1 kB
9/2019.102 kB
10/2019.102.86 kB
11/2019.79.99 kB
12/2019.102.14 kB

2019.03.19.

CsatolmányMéret
13/2019. 82.97 kB

2019.04.09.

CsatolmányMéret
14/2019. 120.01 kB
15/2019. 80.86 kB
16/2019. 78.34 kB
17/2019.79.61 kB
19/2019. 78.11 kB

2019.05.09.

CsatolmányMéret
20/201977.55 kB
21/2019. 78.78 kB
22/2019. 122.6 kB
23/2019. 97.56 kB

2019.06.20.

CsatolmányMéret
24/2019. 81.14 kB
25/2019. 79.85 kB
26/2019. 106.58 kB
27/2019.80.84 kB

2019.07.29.

CsatolmányMéret
28/2019. 104.46 kB
29/2019. 106.58 kB
30/2019. 130.44 kB
31/2019. 101.33 kB
32/2019. 104.42 kB

2019.08.27.

CsatolmányMéret
33/2019. 83.26 kB
34/2019. 80.56 kB

2019.09.27.

CsatolmányMéret
35/2019. 272.84 kB
36/2019. 200.14 kB
37/2019. 192.28 kB
38/2019.313.73 kB
39/2019. 194.87 kB
40/2019. 191.82 kB

2019.10.18. alakuló ülés

CsatolmányMéret
43/2019. 79.12 kB
44/2019. 80.33 kB
45/2019. 80.87 kB
46/2019. 80.5 kB
47/2019. 79.68 kB
48/2019. 80 kB
49/2019.79.79 kB
50/2019.79.56 kB
51/2019.79.49 kB
52/2019. 101.57 kB
53/2019. 100.89 kB
54/2019. 80.25 kB
55/2019. 176.56 kB

2019.10.31.

CsatolmányMéret
56/2019. 103.61 kB

2019.11.21.

CsatolmányMéret
58/2019.105.42 kB
59/2019. 100.29 kB
60/2019.99.73 kB
61/2019. 78.87 kB
62/2019. 78.41 kB

2019.12.09.

CsatolmányMéret
65/2019.119.99 kB
66/2019.79.83 kB
67/2019. 102.78 kB
68/2019. 107.31 kB
69/2019. 101.48 kB
70/2019. 79.05 kB

Képviselő-testületi határozatok 2020.

2020.01.30.

CsatolmányMéret
1/2020. 79.83 kB
2/2020. 102.27 kB
3/2020.79.05 kB
4/2020. 101.21 kB
5/2020. 78.61 kB

2020.02.24.

CsatolmányMéret
6/2020. 104.9 kB
7/2020.101.24 kB
8/2020. 81.02 kB
9/2020. 81.21 kB
10/2020. 105.99 kB
11/2020.83.34 kB

2020.03.31. veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések

CsatolmányMéret
12/2020.847.98 kB
13/2020.668.54 kB
14/2020.649.26 kB
15/2020.900.04 kB
16/2020.718.31 kB

2020.04.20. veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések

CsatolmányMéret
17/202039.71 kB
18/2020.33.4 kB
19/2020.34.16 kB

2020.04.24. veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések

CsatolmányMéret
20/2020 .40.22 kB
21/2020.31.63 kB

2020.05.06. veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések

CsatolmányMéret
22/2020. 1.97 MB

2020.05.22. veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések

CsatolmányMéret
23/2020. 38.61 kB
24/2020 36.94 kB
25/2020. 33.47 kB
26/2020. 32.04 kB
27/2020. 37.2 kB
28/2020.33.78 kB
29/2020. 44.09 kB

2020.06.11. veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések

CsatolmányMéret
30/2020. (VI.11.)39.72 kB
31.2020. (VI.11.)36.58 kB
32.2020. (VI.11.)42.31 kB

2020.06.26.

CsatolmányMéret
33/2020. 79.51 kB
34/2020.81.29 kB
35/2020.78.3 kB

2020.08.10.

CsatolmányMéret
36/2020.119.78 kB
37/2020.104.4 kB
38/2020.154.25 kB
39/2020. 80.15 kB
40/2020. 77.08 kB
41/2020. 103.76 kB

2020.09.10.

CsatolmányMéret
42/2020. 100.03 kB
43/2020. 107.58 kB
44/2020.80.37 kB
45/2020.81.58 kB
46/2020.82.76 kB
47/2020.82.06 kB
48/2020.156.66 kB
49/2020. 79.7 kB

2020.09.29.

CsatolmányMéret
50/2020. 83.77 kB

2020.10.19.

CsatolmányMéret
52/2020. 81.67 kB
53/2020. 102.03 kB
54.2020. 79.35 kB
55/2020. 167.97 kB
56/2020. 82.39 kB
57/2020. 78.51 kB

2020.11.23. kivonatok veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
59/2020.74.41 kB
60/2020.54.35 kB

2020.12.11. kivonatok veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
64/2020. 51.63 kB
65/2020. 538.35 kB
66/2020. 133.88 kB
67/2020. 91.53 kB
68/2020. 87.87 kB

2020.12.18. kivonatok veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
69/2020. 53.66 kB
70/2020. 60.37 kB
71/2020. 54.55 kB
72/2020. 53.16 kB

Képviselő-testületi határozatok 2021.

2021.01.28. kivonatok veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
1/2021.54.24 kB
2/2021. 55.81 kB
3/2021. 53.86 kB
4/2021.46.84 kB
5/2021. 51.75 kB

2021.02.11. kivonatok veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
6/2021.49.2 kB
7/2021. 50.64 kB
8/2021.52.03 kB

2021.02.25. kivonatok veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
9/2021.70.04 kB
10/2021.52.95 kB
11/2021. 75.98 kB
12/2021. 50.87 kB
13/2021. 50.75 kB
14/2021. 50.92 kB
15/2021. 69.39 kB
16/2021. 55.26 kB

2021.03.22. kivonatok veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
17/2021 61 kB
18/2021 87.1 kB
19/2021 55.4 kB
20/202168.9 kB

2021.04.01. kivonatok veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
21/2021.57.43 kB

2021.04.23. kivonatok veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
22/2021. 50.5 kB
23/2021.52.6 kB
24/2021 45.43 kB
25/2021 43.61 kB

2021.05.03. kivonat veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
26/2021. 216.24 kB

2021.05.28. kivonat veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
27/2021.45.36 kB
28/2021. 55.83 kB
29/2021. 46.27 kB
30/2021. 48.75 kB
31/2021. 46.58 kB
32/2021. 46.39 kB

2021.06.10. kivonat veszélyhelyzet alatt

CsatolmányMéret
33/2021. 51.42 kB
34/2021.54.18 kB
35/2021. 48.72 kB
36/2021. 54.93 kB
37/2021. 48.7 kB

2021.06.24.

CsatolmányMéret
38/2021.99.15 kB
39/2021.100.04 kB

2021.08.12.

CsatolmányMéret
40/2021.103.86 kB
41/2021.122.69 kB
42/2021.103.9 kB
43/2021.147.78 kB
44/2021.77.09 kB
45/2021.105.54 kB

2021.09.16.

CsatolmányMéret
47/2021.139.76 kB
48/2021.80.04 kB
49/2021. 193.22 kB
50/2021. 100.21 kB

2021.09.27.

CsatolmányMéret
51/2021. 134.14 kB

2021.10.07.

CsatolmányMéret
52/2021.99.97 kB
53/2021. 167.52 kB
54/2021.82.05 kB
55/2021. 81.02 kB

2021.11.15.

CsatolmányMéret
56/2021. 84.08 kB
57/2021. 101.03 kB
58/2021. 104.78 kB
59/2021. 168.96 kB
60/2021. 102.47 kB
61/2021. 79.36 kB
62/2021. 78.45 kB

2021.12.07.

CsatolmányMéret
65/2021.78.88 kB

2021.12.07. közmeghallgatás

CsatolmányMéret
66/2021. 78.96 kB

Képviselő-testületi határozatok 2022.

2022.01.27.

CsatolmányMéret
1/2022. 80.04 kB
2/2022. 78.3 kB
3/2022. 78.88 kB
4/2022. 77.51 kB
5/2022. 78.06 kB
6/2022. 102.88 kB
7/2022. 101.81 kB
8/2022.102.38 kB
9/2022. 101.22 kB
10/2022.103.22 kB

2022.03.17.

CsatolmányMéret
22/2022.78.99 kB
23/2022.78.57 kB

2022.04.25.

CsatolmányMéret
24/2022.81.31 kB
25/2022.78.68 kB
26/2022.80.85 kB

2022.05.26.

CsatolmányMéret
27/2022. 699.12 kB
28/2022. 197.4 kB
29/2022.188.81 kB
30/2022.190.13 kB
31/2022.195.8 kB
32/2022.186.26 kB
33/2022.184.29 kB
34/2022.196.38 kB
35/2022.185.97 kB
36/2022.265.42 kB
37/2022.185.52 kB

2022.06.23.

CsatolmányMéret
38/2022.189.2 kB
39/2022.193.97 kB
40/2022.188.74 kB
41/2022.262.89 kB

2022.07.28.

CsatolmányMéret
42/2022.81.18 kB
43/2022.95.53 kB
44/2022.104.51 kB

2022.09.13.

CsatolmányMéret
45/2022.108.24 kB
46/2022.82.45 kB
47/2022.79.36 kB
48/2022.80.53 kB
49/2022.147.23 kB

2022.09.19.

CsatolmányMéret
51/2022.82.07 kB
52/2022.101.12 kB

2022.10.17.

CsatolmányMéret
53/2022.82.35 kB
54/2022. 82.86 kB
55/2022.79.28 kB
56/2022. 82.13 kB

2022.11.28.

CsatolmányMéret
57/2022. 186.92 kB
58/2022. 189.77 kB
59/2022.188.33 kB
60/2022.190.66 kB
61/2022. 298.92 kB
62/2022. 194.81 kB
63/2022.189.73 kB
64/2022.194.9 kB
65/2022.186.85 kB
66/2022.185.32 kB
69/2022. 186.45 kB

2022.12.20.

CsatolmányMéret
70/2022.188.57 kB

Képviselő-testületi határozatok 2023.

CsatolmányMéret
1/2023. 188.45 kB

Képviselő-testületi határozatok 2023.

2023.01.24.

CsatolmányMéret
1/2023. 188.45 kB

2023.02.16.

CsatolmányMéret
2/2023. 193.46 kB
3/2023. 196.72 kB
4/2023. 120.98 kB
5/2023. 81.2 kB
6/2023. 105.83 kB
7/2023. 79.88 kB
8/2023. 102.45 kB
9/2023. 80.21 kB
10/2023. 78.26 kB

2023.03.27.

CsatolmányMéret
11/2023. 197.12 kB
12/2023. 189.63 kB

2023.04.24.

CsatolmányMéret
13/2023. 188.31 kB
14/2023. 186.98 kB
15/2023.194.53 kB
16/2023. 185.17 kB
17/2023. 190.17 kB

2023.05.18.

CsatolmányMéret
18/2023. 187.99 kB
19/2023. 187.75 kB
20/2023.187.95 kB
21/2023. 187.52 kB
22/2023. 193.65 kB
23/2023. 192.66 kB
25/2023.186.86 kB

2023.06.27.

CsatolmányMéret
26/2023.189.25 kB
27/2023. 187.88 kB
28/2023.188.02 kB

2023.08.14.

CsatolmányMéret
31/2023.189.72 kB

2023.10.12.

CsatolmányMéret
39/2023. 82.96 kB
40/2023.97.83 kB

2023.11.20.

CsatolmányMéret
41/2023.99.43 kB
42/2023.92.92 kB
43/2023. 74.92 kB
44/2023. 74.19 kB
46/2023. 63 kB

2023.12.14.

CsatolmányMéret
47/2023.140.35 kB
48/2023.101.51 kB
49/2023.123.27 kB
50/2023.99.03 kB

2023.12.21.

CsatolmányMéret
52/2023.124.19 kB

Képviselő-testületi határozatok 2024.

2024.01.25.

CsatolmányMéret
1/2024. 131.3 kB
2/2024. 97.37 kB

2024.02.13.

CsatolmányMéret
3/2024.120.53 kB
4/2024. 98.22 kB
5/2024. 120.42 kB
6/2024. 98.82 kB
7/2024. 98.6 kB
8/2024.98.71 kB

2024.02.19.

CsatolmányMéret
9/2024. 123.81 kB
10/2024. 98.92 kB
11/2024.99.93 kB
12/2024. 121.89 kB

2024.02.19.

CsatolmányMéret
9/2024.123.81 kB
10/2024. 98.92 kB
11/2024. 99.93 kB
12/2024. 121.89 kB

2024.03.14.

2024.03.14.

CsatolmányMéret
13/2024. 76.45 kB
14/2024. 78.28 kB
15/2024. 75.09 kB
16/2024. 76.28 kB
17/2024.64.11 kB