január 2023


Tájékoztatás Lajosmizsei Köztemetőben található újra meg nem váltott sírhelyek megszüntetéséről sticky icon

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Lajosmizsei Köztemető tulajdonosa 2022. május 01. napján hirdetményt tett közzé azon sírhelyekről, amelyeknek újra meg nem váltásáról nem gondoskodott a sírhely felett rendelkező személy. Amennyiben ezen sírhelyek újra meg nem váltásáról a sírhely felett rendelkező jelen pillanatig sem intézkedett úgy tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a sírhely feletti jogosultság 2022. július 01. napjával megszűnt. Ezen sírhelyeket a temető tulajdonosa 2023. július 01. napjától újra használatba adhatja, továbbá a temető tulajdonosa a sírhelyen található síremléket 2024. január 01. napjától értékesítheti. Bővebb tájékoztatás az alábbi hirdetményben olvasható. A fentiek alapján megkérem a sírhely felett rendelkezőket, hogy szíveskedjenek a sírhelyek újra megváltásáról gondoskodni.

2023.01.24.

Társulási ülés dátuma: 
2023.01.24.
Meghívó: 
Jegyzőkönyv: 
Határozatok: 

Megváltozott az iparűzési adó bevallás benyújtása sticky icon

Tisztelt Adózók!

Megváltozott a 2022. évben kezdődő adóévi iparűzési tevékenység utáni (kötegelt) iparűzési adóbevallás (22HIPAK) benyújtása

A „22HIPAK" nevű helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt – az előírt határidőig - azoknak kell majd benyújtaniuk (jellemzően 2023. május 31-ig), akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek székhelyük, telephelyük Felsőlajos községben található.

Az iparűzési adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve a Htv-ben meghatározott időpontig az állami adóhatóság elektronikus bevallás-kitöltő és ellenőrző rendszerén keresztül elektronikus úton közvetve székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell eljuttatni. Maga a nyomtatvány a NAV honlapjáról https://nav.gov.hu/ tölthető le, itt található a kitöltési útmutató is.

Tájékoztató a devizaszámla megnyitásáról sticky icon

 

Tisztelt Adózók!

 

Álláspályázat gépkezelői munkakör betöltésére sticky icon

Felsőlajos Község Önkormányzata

pályázatot hirdet

gépkezelő

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan időre szóló munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun vármegye, Felsőlajos község közterületei, közparkjai, ingatlanjai – munkaköri leírás szerint részletezetten.

Ellátandó feladatok:

A közterületek, közparkok és az önkormányzati ingatlanokat érintő fenntartási, karbantartási, és zöldfelület kezelési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm.rendeletben foglaltak alapján kerül megállapításra.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előny: