február 2014


2014. február 14-től szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek és egyéb választási feladatok miatti ügyelet

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek és egyéb választási feladatok miatt a választás napjáig minden pénteken 12.30 - 16.00 óráig, továbbá a 3/2014. (I.20.) KIM rendelet szerinti, nem munkanapokra eső határidős feladatok végrehajtása érdekében a munkaszüneti és pihenő napokon is  08.00 - 16.00 óráig ügyeletet tartunk a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban. A Helyi Választási Iroda munkatársa a Városháza  emeletén, a titkárságon érhető el.

Tájékoztató a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet tevékenységi engedélyének visszavonásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. január 23-án kelt határozatában a a Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet tevékenységi engedélyét és elrendelte az intézmény végelszámolását.

Választási Információs Szolgálat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a választási irodák gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek”  az alábbiakról tájékoztatom Felsőlajos Község választópolgárait:

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban megszervezésre került a Választási Információs Szolgálat, melynek elérhetőségét itt közöljük.

Vezetője:

dr. Balogh László a Helyi Választási Iroda Vezetője

Telefon és faxszám: 76/457-575

Tagjai:  A HVI vezetője által a HVI tagok közül kijelölt személyek.

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos, a 16.00 óráig beérkező kérelmet (külképviseleti névjegyzékbe vétel, átjelentkezés, mozgóurna igénylése,) minden esetben a beérkezése napján kell elbírálni. A 16.00 órát követően, illetőleg a nem munkanapon berkező kérelmet a következő munkanapon kell elbírálni.

Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!

HVI közleménye a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról

Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, mely szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról, az alábbiakban tájékoztatom a választópolgárokat:

Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!

HVI hirdetmény

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE:

dr. Balogh László  jegyző

         A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK HELYETTESE

Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Kérjük, szíveskedjen megnyitni a mellékletben becsatolt fájlt a részletesebb információk megismerése érdekében!